• hakda

Biz hakda

SIZ bilen duşuşmagy gowy görýärin.BIZ UPHONEBOX!

Jübi enjamlary, depderler, planşetler we kompýuterler üçin ýokary hilli gaplama çözgüdini dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşýäris.Biz esasan “Apple” we “Samsung” ýaly ýörite gaplama guty markalaryny üpjün etmäge üns berýäris.Recentlyakynda tekliplerimizi giňeldip, ulanylan iPhone, iPad ulanylan, Macbook ulanylan, Samsung Mobile-dan önümlerimize täzelenen enjamlar üçin gaplama gutusyny goşduk!

Habarlar

Şeýle hem, bar bolan hyzmatdaşlarymyza yzygiderli ýokary hilli gaplama hyzmatlaryny bermek talap edildi.

  • “Apple” 13-nji telefon gutusyndan plastmassa plyonkany aýyrdy

    “IPhone 12” 2020-nji ýylda işe girizilende, “Apple” paketdäki zarýad berijini we nauşnigi ýatyrdy we gaplama gutusy ýarym azaldyldy, efemiki taýdan daşky gurşawy goramak diýlip atlandyryldy ...

  • “iPhone New Package” çykdajylary peseldýär

    “Apple” bukjadaky zarýad beriji üpjünçiligini ýatyrandan soň, “Apple” daşky gurşawy goramak boýunça täze tagallalary etjekdigini habar berdi.“Apple” -iň resmi web sahypasynyň “iPhone 13” we “iPhone 13 Pro” mahabat sahypalarynda mundan beýläk p ulanmajakdygy habar berildi ...

  • iPhone 4-den iPhone X-a çenli iPhone Package gutusy

    2020-nji ýylda "daşky gurşawy goramak" ady bilen, Apple iPhone 12 seriýasy we Apple Watch 6 seriýasy bilen gelen zarýad beriji kellesini ýatyrdy.2021-nji ýylda “Apple” -iň ýene bir täze “daşky gurşawy goramak” çäresi bar:

Has köp önüm

Şeýle hem, bar bolan hyzmatdaşlarymyza yzygiderli ýokary hilli gaplama hyzmatlaryny bermek talap edildi.